каталог українських мілітарних веб-ресурсів | directory of ukrainian military web resources | А В Г Д Ж К Л М Н О П Р С У Ф Х Ц Ч

АНТОНОВ, ДП

ANTONOV Company
URL: http://www.antonov.com/

Підприємство, історія якого нараховує близько 70 років, нині є одним з небагатьох підприємств, що реалізують повний цикл створення сучасного літального апарата - від передпроектних наукових досліджень до будівлі, випробувань, сертифікації, серійного виробництва й післяпродажного обслуговування.

Основними підрозділами ДП «АНТОНОВ» є:

  • дослідно-конструкторське бюро з проектування, перспективних і експериментальних досліджень, сертифікації, супроводу серійного виробництва й експлуатації;
  • дослідне виробництво, основним завданням якого є виготовлення експериментальних зразків авіаційної техніки;
  • льотно-іспитова й доводочна база, призначена для проведення літних випробувань, доробки й сертифікації літаків, а також для навчання літного й технічного персоналу;
  • служби провідних спеціалістів з проектів.

До складу ДП «АНТОНОВ» також входять авіатранспортний підрозділ - Національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», що забезпечує доставку різних вантажів по усьому світі, і філія «Серійний завод «АНТОНОВ», де налагоджене серійне виробництво літаків «АНТОНОВ».


Enterprise, existing about 70 years, is one of several enterprises having the whole cycle of creation of modern aircraft – from pre-project scientific researches to construction, tests, certification, serial production and after-sale maintenance.

The main subdivisions of ANTONOV Company are:

  • experimental design bureau on projecting, perspective and experimental researches, certification, support of serial production and operation;
  • experimental production facilities engaged in manufacturing of experimental aircraft;
  • flight test and development base intended to carry out flight tests, development and certification of the aircraft as well as for training of flight and technical personnel;
  • devisions of the leading specialists on the programmes.

Besides, ANTONOV Company includes aviation transport subdivision – ANTONOV AIRLINES, national aviation carrier, which delivers different cargoes worldwide and ANTONOV Serial Plant producing serially ANTONOV airplanes.